Učitelské oboryUčitelské obory - informatika

Pro maturanty:

Bakalářský obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Přípravné studium pro učitelství informatiky na základní škole.

Charakteristika oboru

Studium pro budoucí učitele informatiky pro 2. stupeň ZŠ. Aby této kvalifikace dosáhl, absolvent tohoto oboru pokračuje v navazujícím magisterském studiu (které je také akreditováno na naší katedře). Jde o dvouoborové studium (v kombinaci s dalším vyučovacím předmětem, např. matematikou, fyzikou, přírodopisem, technickou výchovou, tělesnou výchovou, cizími jazyky nebo jinými).

Profil absolventa

Absolvent je odborník se znalostí informačních technologií, s matematickým, pedagogickým a psychologickým základem. Je schopný technicky zajistit výuku v počítačové učebně a spravovat informační systém školy, je podle své volby vyprofilovaný odborník s přehledem v oblasti programování, tvorby edukačních materiálů či správy e-learningových systémů, správy informačních systémů, je připravený podílet se na rozvoji vzdělávací instituce v oblasti informačních a vzdělávacích technologií. Získá titul Bc.

Učitelství pro základní školy je možné studovat v libovolné kombinaci s oborem se zaměřením na vzdělávání, který je na fakultě vyučován.

Studium je předpokládáno tříleté, je ukončeno státní zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Orientační studijní plán obsahuje přehled studovaných předmětů za obor informační technologie (další předměty jsou z druhého vybraného oboru a z pedagogicko-psychologického základu). 

Navazující magisterský studijní obor Učitelství informatiky pro 2. st. ZŠ

Studium je určeno absolventům bakalářského oboru "Informační technologie se zaměřením na vzdělávání". Jde o učitelské dvouoborové studium. Studium je předpokládáno dvouleté, je ukončeno státní zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Orientační studijní plán obsahuje přehled studovaných předmětů (za obor informatika; další předměty jsou z druhého vybraného oboru a z pedagogicko-psychologického základu).

Navazující magisterský studijní obor Učitelství fyziky a informatiky pro 2. st. ZŠ 

Pro absolventy oboru Informační technologie a e-learning je připravena verze navazujícího studia učitelství informatiky s fyzikou. Student v navazujícím studiu doplní svoji odbornost o druhý vyučovací předmět fyziku a pedagogické disciplíny a stane se plnohodnotně vystudovaným učitelem. Další informace na katedře fyziky. 

Doktorský studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

  • pro absolventy magisterských pedagogických studií
  • základy vědecké přípravy v pedagogice v souvislosti s technologiemi a v didaktice informatiky
  • více informací zde