Neučitelské oboryNeučitelské obory - informatika


Pro maturanty: 

Bakalářský obor Informační technologie a e-learning

Neučitelský studijní obor.

Charakteristika oboru ITE

Neučitelské studium informačních technologií. Navazuje na úspěšný bakalářský program Výpočetní technika, který byl na katedře vyučován v minulosti, s rozšířením do oblasti e-learningu, tvorby výukových aplikací, práce s médii, správy vzdělávacích systémů, o pedagogický a psychologický základ. Je vyučován v prezenční fomě.

Profil absolventa

Absolvent studia bude odborníkem v oblasti informačních technologií, připraveným v teoretické i praktické rovině v oblasti technické i v oblasti vzdělávání pomocí technologií; s matematickým, jazykovým, pedagogickým a psychologickým základem. Dle své volby bude vyprofilovaným odborníkem v oblasti programování výukových aplikací, projektování a správy informačních a e-learningových systémů, tvůrce vzdělávacích materiálů nebo webový designér. Získá titul Bc.

Uplatnění absolventa:

Absolventi bakalářského studia budou působit ve školské správě, ve vzdělávacích organizacích či v soukromém sektoru v profesích:

  • správci LMS aplikací a systémů
  • programátoři webových aplikací a webdesignéři, webmasteři
  • správci informačních systémů vzdělávacích organizací, počítačových laboratoří a učeben
  • tvůrci a administrátoři distančních e-learningových kurzů, poradci pro autory vzdělávacího obsahu
  • techničtí pracovníci
  • pracovníci zabývající se výpočetní technikou v kontextu se vzděláváním
  • programátoři a vývojáři edukačních aplikací
  • lektoři speciálních kurzů výpočetní techniky ve školicích a personálních střediscích větších firem

Studium oboru je předpokládáno tříleté, je ukončeno státní zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Absolventi oboru mohou pokračovat v navazujícím učitelském studiu Učitelstv ífyziky - informatiky pro 2. st. ZŠ. 

Orientační studijní plán obsahuje přehled studovaných předmětů prezenční formy studia.