Studijní obory

Možnosti studia na katedře informatiky.Nabízené studijní obory - přehled

Poznámka: Pro studium na katedře informatiky se předpokládá základní znalost anglického jazyka. Katedra informatiky PF poskytuje následující studijní obory:

Bakalářské (učitelské i odborné neučitelské)

  • studium pro budoucí učitele informatiky (bakalářský obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský obor Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – studium je dvouoborové, v kombinaci s dalším vyučovacím předmětem). Vyučujeme v prezenční formě. Více zde.
    Absolvent střední školy se hlásí na bakalářský obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání.
  • jednooborové studium informačních technologií (odborné bakalářské neučitelské studium v oboru Informační technologie a e-learning). Více zde.
    Vyučujeme v prezenční formě. Absolvent střední školy se hlásí na bakalářský neučitelský obor Informační technologie a e-learning. Na tento obor navazuje 3letý Mgr. obor učitelství fyziky a informatiky (na katedře fyziky).

Navazující magisterské

  • učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ. Vyučujeme v prezenční formě. Určeno pro alsolventy bc. stupně VŠ studia, navazuje na obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání.

Doktorské

  • Pracoviště katedry poskytuje také  doktorská studia (titul Ph.D. za jménem) v prezenční i kombinované formě v oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů. Více viz Doktorské studium.

Další postgraduální a CŽV

  • Na katedře lze složit státní rigorózní zkoušku a získat titul PhDr. před jménem, více zde. Zkouška je určena pro absolventy magisterských studijních programů příbuzných oboru, který lze studovat na naší katedře.

  • Pro učitele z praxe: na katedře informatiky lze studovat učitelství informatiky ZŠ pro rozšíření aprobace (pro učitele - neinformatiky, absolventy magisterských studijních programů) nebo učitelství informatiky pro SŠ (pro učitele informatiky ZŠ jako rozšíření své aprobace informatiky ze ZŠ na SŠ) v rámci celoživotního vzdělávání. Také můžeme nabídnout specializované studium pro ICT koordinátory škol a 26 dalších odborných kurzů z oblasti informatiky s využitím e-learningu. Více na stránkách celoživotního vzdělávání na KIN.

Více o přijímacích zkouškách - viz nabídka vlevo.

Informační brožurku v pdf si lze stáhnout a vytisknout. Pokud si o ni napíšete, pošleme Vám ji.