Přijímací zkoušky

Pravidla přijímacího řízení pro magisterské i bakalářské obory.Informace o přijímacích zkouškách naleznete na titulní stránce webu fakulty.

Přiíjmací zkoušky se nekonají, uchazeč ovšem s přihláškou přikládá doklad o svém prospěchu, který vystaví škola, na které studoval. Může jím o potvrzení průměrného prospěchu s razitkem školy, nebo o výpis z informačního systému školy, také orazítkovaný.

Zde následují informace, jak odlišit oba nabízené informatické obory a jak se k nim správně přihlásit.

Dva obory:

  • Dvouoborová informatika směřující k učitelství - zkratka ITu (název Informační technologie se zaměřením na vzdělávání)
  • Jednooborová informatika - zkratka ITEp (název Informační technologie a e-learning)

Jak postupovat při psaní přihlášky:

 

1. Začněte na hlavní stránce fakulty, pod odkazem "Chci studovat na Pedáku" najdete toto rozcestí (obrázek):

Přijímačky KIN

Již zde si vyberete učitelský nebo neučitelský směr studia. Mezi informacemi o oboru si zapamatujte zkratku oboru.

.

2. Přejděte k vyplnění elektronické přihlášky. Na její první stránce (obrázek) vyberte svůj obor studia - vyplňte políčko zkratkou:

Přijímačky KIN

Dole na stránce si případně vyberete kombinaci předmětů, kterou chcete studovat (jak je vidět na obrázku u oboru ITu).

.

3. Po dokončení přihlášky je třeba ji vytisknout a přiložit k ní informace o prospěchu během studia na střední škole.  

Přijímačky na KIN-3

 

Bez vloženého dokladu o prospěchu budete mít menší šanci pro přijetí ke studiu.