Přijímací zkoušky

Pravidla přijímacího řízení pro magisterské i bakalářské obory.Informace o přijímacích zkouškách naleznete na titulní stránce webu fakulty.

Přiíjmací zkoušky se nekonají. O přijetí se rozhoduje na základě kritérií uvedených v sekci přijímací řízení na webu fakulty.

Zde následují informace, jak odlišit oba nabízené informatické obory a jak se k nim správně přihlásit.

Dva obory:

  • Dvouoborová informatika směřující k učitelství - zkratka ITu (název Informační technologie se zaměřením na vzdělávání)
  • Jednooborová informatika - zkratka ITEp (název Informační technologie a e-learning)

Jak postupovat při psaní přihlášky:

 

1. Začněte na hlavní stránce fakulty, pod odkazem "Chci studovat na Pedáku" najdete toto rozcestí (obrázek):

Přijímačky KIN

Již zde si vyberete učitelský nebo neučitelský směr studia. Mezi informacemi o oboru si zapamatujte zkratku oboru.

.

2. Přejděte k vyplnění elektronické přihlášky. Na její první stránce (obrázek) vyberte svůj obor studia - vyplňte políčko zkratkou:

Přijímačky KIN

Dole na stránce si případně vyberete kombinaci předmětů, kterou chcete studovat (jak je vidět na obrázku u oboru ITu).