Kurzy celoživotního vzdělávání

Školení a kurzy pro učitele z praxe i pro veřejnostVzdělávací kurzy zajišťované katedrou informatiky PF JČU
v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)


Více informací ke všem vzdělávacím aktivitám v rámci CŽV získáte u metodika CŽV kurzů katedry informatiky PF JU PaedDr. Petra Pexy, Ph.D. nebo na stránkách oddělení CŽV.


1. Studium učitelství informatiky na ZŠ jako další aprobace

Akreditované studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odst. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o studium určené učitelům 2. stupně základní školy (magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. A) zákona č. 563/2005 Sb.), které vede k získání kvalifikace učit další předmět - informatiku na 2. stupni ZŠ.

Kombinované čtyřsemestrové studium s e-learningovou podporou. Student absolvuje standardní předměty vysokoškolské přípravy učitelů. Průběžné hodnocení: na konci každého předmětu vykoná student dílčí zkoušky z jednotlivých předmětů. Tyto zkoušky budou probíhat buď ústní formou, formou testu nebo vypracováním seminární práce a splněním dalších dílčích praktických úloh v e-learningovém prostředí. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední zkoušky zakončeno závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.

2. Rozšiřující studium učitelství informatiky na SŠ

Akreditované studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odst. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium zahrnuje scientní základ učiva vzdělávací oblasti ICT a informatika na střední škole, oborově didaktickou a pedagogicko-psychologickou složku. Vede k získání kvalifikace učitele informatiky pro střední školy ve smyslu § 9 odst. 1d) zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Studium je určeno pro absolventy učitelství informatiky na ZŠ.

Kombinované třísemestrové studium s e-learningovou podporou. Student absolvuje standardní předměty vysokoškolské přípravy učitelů. Průběžné hodnocení: na konci každého předmětu vykoná student dílčí zkoušky z jednotlivých předmětů. Tyto zkoušky budou probíhat buď ústní formou, formou testu nebo vypracováním seminární práce a splněním dalších dílčích praktických úloh v e-learningovém prostředí. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední zkoušky zakončeno závěrečnou ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce. Po složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.

3. Studium ICT koordinátor 

Kombinované třísemestrové studium s blokovou prezenční výukou a e-learningovou podporou.

 • Další turnus studia jsme zahájili 20. 10. 2017.
 • Akreditace MŠMT č. j. 758/2017-1-96
 • Podrobné informace

4. Další vzdělávání učitelů informatiky (DVUI)

5. Krátkodobé specializované kurzy

Nabízíme také 25hodinové akreditované ICT kurzy s blokovou prezenční výukou (5-10 hodin podle typu kurzu) a e-learningovou podporou (15-20 hodin podle typu kurzu) v systému Moodle.

 • Cena: 1700,- Kč / 1 kurz
 • Akreditace MŠMT č. j. 758/2017-1-96
 • Přihlášky je možné zasílat průběžně celý rok, kurz bude otevřen při minim. počtu 6 přihlášek
 • Absolventi všech kurzů získávají certifikát
 • Kurzy probíhají odpoledne od cca 13:00 od pondělí do čtvrtka nebo v pátek mezi 9:00-14:00
 • Učebna č. 242 v 1. patře budovy PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru)
 • Pokud budou zájemci z jedné školy (či škol v určitém městě či obci), lektor přijede za účastníky!

 
Pokud se chcete do jednotlivých krátkodobých kurzů přihlásit, kontaktujte oddělení CŽV. V přihlášce uveďte titul, jméno, příjmení, datum a místo narození (pro účely vystavení certifikátu), adresu zaměstnavatele (školy) a platný e-mail. O přesném termínu a místě konání kurzu budete včas informováni e-mailem v závislosti na počtu závazných přihlášek.

 

Seznam krátkodobých kurzů:

 • Práce s interaktivní tabulí
 • Informatika na 1. stupni ZŠ
 • Tvorba www stránek pro začátečníky
 • Tvorba www stránek pro pokročilé (HTML5 a CSS3)
 • Tvorba webových aplikací v PHP
 • Úvod do programování v JavaScriptu
 • Technické zpracování digitální fotografie pro učitele
 • Technické zpracování digitálního videa pro učitele
 • Multimedia ve vzdělávání (zvuk, video)
 • Bezpečnost na internetu, autorské právo, netiketa
 • Robotické stavebnice ve výuce
 • Tvořivá informatika s využitím Scratch
 • Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle
 • Zpracování textových a grafických informací
 • Zpracování dat tabulkovým procesorem
 • Moderní metody tvorby počítačové prezentace
 • Příprava na veřejné vystoupení - rétorika
 • Počítačem podporovaná výuka
 • 3D modelování a 3D tisk
 • Práce v cloudu
 • Týmová spolupráce v elektronických dokumentech
 • Tvorba a editace notového záznamu na PC
 • Hrajeme si s TCP/IP (webkamery, inteligentní dům a domácnost)
 • Administrace počítačů s operačním systémem MS Windows
 • Administrace počítačů s operačním systémem Linux
 • Programování v jazyce Java s BlueJ