DVUI - Další vzdělávání učitelů informatiky

Obsah DVUIDVUI

Pro učitelky a učitele informatiky na základních školách:

Od roku 2014 organizujeme pod zkratkou DVUI sérii jednodenních setkávání s učiteli informatiky.
Náplní jsou přednášky a workshopy na různá témata související s výukou informatiky na ZŠ a SŠ.
Ukazujeme a přinášíme nové trendy ve výuce.
Setkání na sebe tematicky nenavazují (nebo jen volně).

8. setkání

 • pátek 24. listopadu 2017
 • od 8 do 13 hodin
 • Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, učebna č. 242 (ve 2. patře budovy Jeronýmova)
 • Určeno učitelům informatiky ze základních škol (speciálně těm, kteří se dosud těchto setkání neúčastnili).

Program:

 • Jaké budou nové RVP (přednáška)
  Umožníme Vám pohled na to, kam bude směřovat výuka na ZŠ v blízké době, a ukážeme a budeme diskutovat obsah chystaného RVP pro ZŠ.
 • Základy programování v prostředí Scratch pro 6. - 7. třídu (workshop)
  Programování jako hřiště pro trénink přemýšlení  je ve vyspělých zemích zcela běžnou součástí všeobecného vzdělání, a to od 1. stupně ZŠ. Vyzkoušíme si, jak lze v příjemném prostředí Scratch výuku programování učit na jednoduchých a pro žáky atraktivních úlohách. 
 • Prezi - tak trochu jiné prezentace (workshop)
  Vyzkoušíme si atraktivní formu prezentování formou "zoomování kamery" na rozdíl od tradičního střídání snímků v prezentaci.

Věříme, že si cestu k nám stejně jako v minulosti najdou učitelé, kteří chtějí slyšet (a na vlastní kliknutí si vyzkoušet) novinky, dozvědět se o moderních trendech a zajímavostech, které mohou obohatit jejich výuku a koneckonců sejít se s kolegy z dalších škol, být mezi svými. Budeme si považovat, pokud na DVUI přijdete.

Kurzy jsou zdarma, absolventi získají certifikát (ukázka).

Přihlášky, prosíme, zasílejte sekretářce katedry informatiky Lucii Baumrukové na informatika@pf.jcu.cz.

Na setkání se těší Vaši kolegové z katedry informatiky PF JU.

 

školení