UchazečStudijní obory

Možnosti studia na katedře informatiky.

Přijímací zkoušky

Pravidla přijímacího řízení pro magisterské i bakalářské obory.

Doktorské studium

Program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikaní technologie ve vzdělávání

Rigorózní zkouška

s možností získat titul PhDr. před jménem (tzv. "malý doktorát")

Kurzy celoživotního vzdělávání

Školení a kurzy pro učitele z praxe i pro veřejnost