Asistentská praxeAsistentská pedagogická praxe

pro obor učitelství informatiky na NŠ, ZŠ a SŠ

 

Charakteristika předmětu a další informace

 • Student během semestru individuálně navštěvuje jím vybranou školu, kde slouží jako asistent učiteli.
 • Pomáhá při výuce a přípravě na výuku, pomáhá s provozem učebny - podle potřeby učitele, jehož je asistentem.
 • Délka praxe zhruba odpovídá 2 vyuč. hodinám týdně po dobu semestru.

Určeno pro zájemce o učitelské povolání. Je možno si zapsat již od 1. ročníku!

Jako praxi je možno uznat dlouhodobou výuku výpočetní techniky na některé škole (i jako suplování), příp. vedení zájmového útvaru ve vzdělávací instituci.

Organizační informace a postup při přípravě praxe

 • Student si může zvolit školu, na které bude praxi vykonávat, i termín, kdy praxi vykoná.
 • Zápis: student si nejprve musí praxi domluvit, tzn. sehnat si školu a dobrého učitele informatiky, u nějž by praxi vykonal. Dohodu o provedení praxe stvrdí vyplněním formuláře. Metodik návrh schvaluje, teprve poté může student praxi zahájit.
 • Tuto praxi si lze zapsat v kterémkoliv ročníku, praxi lze absolvovat dvakrát.
 • Student může též využít konzultace s metodikem praxe PaedDr. Petrem Pexou, Ph.D.


Požadavky na udělení zápočtu

 • Doložené vykonání praxe:
  • písemné potvrzení podepsané učitelem a opatřené razítkem školy, že student praxi absolvoval (rozhodující je spokojenost učitele se studentem)
  • předložení pedagogického deníku (dokumentu obsahujícího výpis návštěv: datum a dobu návštěv a obsah činnosti)
 • Zápočet uděluje metodik praxe PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • Formulář pro asistentskou praxi