Okruhy ke SZZTematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce:

Je třeba rozlišovat učitelské a neučitelské studium.

Dole na stránce naleznete vzorové problémově-praktické úlohy ke SZZ bc. oborů IT. Nejde o výčet úloh nebo výběr z množiny úloh, jde o ukázku, jak takové praktické úlohy u státnic budou vypadat.

Okruhy pro SZZ z pedagogiky a psychologie pro navazující magisteské učitelské studium

SZZ-ITE-PG

Okruhy SZZ pro bc. obor ITE, otázky z předmětu Pedagogika a psychologie.


SZZ-nMgr-uč_Inf

Okruhy SZZ pro navazující magisterský obor Učitelství informatiky pro ZŠ otázky z předmětu Informatika s didaktikou. Tytéž okruhy platí pro tříletý obor Učitelství fyziky-informatiky pro ZŠ.


SZZ - bc. ITu

Okruhy pro SZZ bc. oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání


SZZ - bc. ITE

Okruhy k SZZ bc. oboru Informační technologie a e-learning


Praktické úlohy SZZ bc. ITu 2016

Vzorové praktické problémové úlohy - bc. obor Informační technologie ve vzdělávání


Praktické úlohy bc. ITE 2016

Vzorové praktické problémové úlohy - bc. obor Informační technologie a e-learning