Výsledky

http://wvc.pf.jcu.cz/ki/data/files/250ls2014.pdfTermíny testování jsou uveřejněny ve STAGu zpravidla v třetím týdnu po zahájení semestru. Pomocí STAGu se na zvolený termín testu přihlaste - pozor, je jich omezené množství. Zpravidla první kolo testů v LS běží v březnu, v červnu probíhají již pouze opravné termíny.

Pokud jste se na rozpisu nenalezli a jste přesvědčeni, že máte mít tento předmět v tomto semestru řádně zapsán, kontaktujte neprodleně garanta předmětu a svou studijní referentku (týká se především studentů dodatečně zapsaných).

Opravné termíny budou vypsány až po dokončení všech řádných termínů. Opravné termíny mohou zasahovat až do zkouškového období.

Pokud by někdo chtěl tento předmět uznat na základě předchozího studia, nechť předloží garantovi potřebné dokumenty pro uznání předmětu nejpozději v zápočtovém týdnu semestru, ve kterém má předmět zapsaný.
(Dodatek: Tento termín se nijak nedotýká zápisů do indexu !! Zápis do indexu splněného nebo uznaného předmětu lze řešit kdykoli.)

Pokud se jedná o uznání předmětu na základě předchozího splnění KIN/ITT, předmět uznává vedoucí katedry informatiky doc. Vaníček nebo dr. Havelková

Testujeme na verzi Office 2013.

Pokud jste v testu uspěli, překontrolujte si uznání zápočtu ve Stagu.

 

Výsledky testů za LS -  leden 2017

Výsledky testů za LS - březen 2017

Výsledky testů za LS - duben 2017

Výsledky testů za LS - květen 2017

Výsledky testů za LS - červen 2017

Výsledky opravných testů ITT za LS 2017