Studijní materiályMinimální znalosti

 • Studijní opora
 • potřebné dovednocti OS a Internetu
 • potřebné dovednosti textového editoru
 •  

  Elektronické zdroje

  Učebnice

  • Kolektiv autorů: S počítačem do Evropy. Computer Press, 2007
  • Franců, M.: Jak zvládnout testy ECDL. Computer Press, 2007
  • a spousta dalších ...

   

  Ukázkové testy

  • Ukázkový test jsou na facebooku. Zdůrazňuji, že se nejedná o vzorové testy - forma i obsah se mohou v průběhu semestru i značně odlišovat !!