Test inform. gramotnosti - ITT

Požadavky, termíny, výukové materiály, výsledku testůTest informační gramotnosti ITT (Informační technologie - test) je společný pro všechny studenty Pedagogické fakulty JČU. Probíhá jak v zimním, tak v letním semestru, přičemž studenti absolvují test ve stanoveném semestru dle rozdělení oborů.
Informační technologie se v tomto předmětu nevyučují, ale pouze testují.
 

Kontakt na zkoušející: Hana Havelková

Konzultace dle vypsaných konzultačních hodin 

Dotazy ohledně ITT pište na havelkova@pf.jcu.cz

Základní informace: jedná se o povinný předmět s hodnotou jednoho kreditu v první etapě studia (je nutné si tento předmět zapsat a úspěšně absolvovat v prvních 2 letech studia). Test je „vstupní branou" k počítačovým předmětům (zápočet z tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro zapsání dalších předmětů na PC učebnách, jakož i k oborově zaměřenému předmětu Počítačem podporovaná výuka v druhé etapě studia), termíny testu jsou zveřejněny ve STAGu a je nutné se na ně předem přihlásit.

Termíny testů a výsledky: výsledky testování

 

AKTUÁLNĚ:

Byly upřesněny požadované znalosti (28. 2. 2018) - PŘEČTĚTE SI!!!

Byly vypsány termíny testů na LS 2017/2018 (zatím 6 termínů). Zapište se na vámi zvolený termín.
V případě vyčerpání celkové kapacity termínu budou přidány další v květnu - červnu.

 

Příprava k testu informační gramotnosti KIN/PITA

Před testem je možné absolvovat přípravný kurz " Příprava k testu informační gramotnosti " ( PITA ), ve kterém bude názorně ukázáno vše, co byste měli z využívání IT znát (a co je v testu požadováno).

Přípravný kurz na ITT (KIN/PITA) se otvírá dle zájmu. Doporučujeme všem, kteří si nejsou jisti úrovní svých znalostí v testovaných oblastech IT, aby si domluvili konzultaci u zkoušejícího předmětu ITT.

V LS 2017/2018 se kurz pro nezájem studentů neotvírá.

 

Informace k zápisu zápočtu do indexu:

Studenti, kteří již splnili test a mají tuto informaci uvedenou ve Stagu, mohou využít zápisu zápočtu do indexu u sekretářky katedry informatiky L. Baumrukové (J506, Po-Pá od 8 do 12 hod). Pokud zápočet není uznán ve Stagu, zápis provádí zkoušející, který test zadával.

 

Podmínky pro získání zápočtu: