Termíny závěrečných prací

Aktuální závazné termíny pro daný rokTermíny zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na katedře informatiky

Rok 2017/18

Zimní semestr

20.10.2017

Vyvěšení témat závěrečných prací (DP) pro studenty učitelství na webu katedry

3.11.2017

Zadání ZP (k tomuto datu mají studenti vybráno téma a jsou dohodnuti s vedoucím práce, nahlášeno na sekretariát)

13.11.2017 Odevzdání elektronické verze zadání ZP na sekretariát katedry

2.1.2018

Mezní termín odevzdání hotových svázaných ZP na katedru a el. verze do Stagu

Letní semestr

12.3.2018

Vypsání témat ZP pro bakalářské obory na webu katedry

6.4.2018

Zadání ZP ( k tomuto datu mají studenti vybráno téma a jsou dohodnuti s vedoucím práce, nahlášeno na sekretariát)

20.4.2018 Odevzdání elektronické verze zadání ZP na sekretariát katedry

27.4.2018

Mezní termín odevzdání hotových svázaných ZP na katedru a el. verze do Stagu v případě obhajoby v červnu 2018

13.7.2018

Mezní termín odevzdání hotových svázaných ZP na katedru a el. verze do Stagu v případě obhajoby v srpnu 2018