Termíny závěrečných prací

Aktuální závazné termíny pro daný rokTermíny zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na katedře informatiky

Rok 2016/17

Zimní semestr

21.10.2016

Vyvěšení témat závěrečných prací (DP) pro studenty učitelství na webu katedry

4.11.2016

Zadání ZP (k tomuto datu mají studenti vybráno téma a jsou dohodnuti s vedoucím práce, nahlášeno na sekretariát)

14.11.2016 Odevzdání elektronické verze zadání ZP na sekretariát katedry

2.1.2017

Mezní termín odevzdání hotových svázaných ZP na katedru a el. verze do Stagu

Letní semestr

13.3.2017

Vypsání témat ZP pro bakalářské obory na webu katedry

7.4.2017

Zadání ZP ( k tomuto datu mají studenti vybráno téma a jsou dohodnuti s vedoucím práce, nahlášeno na sekretariát)

21.4.2017 Odevzdání elektronické verze zadání ZP na sekretariát katedry

28.4.2017

Mezní termín odevzdání hotových svázaných ZP na katedru a el. verze do Stagu v případě obhajoby v červnu 2017

14.7.2017

Mezní termín odevzdání hotových svázaných ZP na katedru a el. verze do Stagu v případě obhajoby v srpnu 2017