Dálkaři

Bakalářský studijní obor Informační technologie a e-learning (kombinovaná forma studia)Stránky určené studentům kombinovaného bc. studia ITE 

Aktualizováno: 27. 5. 2016

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Havelková

NEWS:  Předběžné rozvrhy na ZS 2016/2017 jsou ve STAGu

 

Zápis předmětů 3. ročníku na ZS 2016/2017 

Povinné předměty KIN: OSY2E, TZIE, praxe SPPE

Povinné předměty KPE: PGSZE (vyučuje se spolu se SPEVK, které má větší hod. dotaci)

Povinně volitelné předměty KIN: EEIE 

Volitelné předměty KPE:AGOZE, MVVE, SOVZE

Celkem 10 setkání

 

STUDIJNÍ PLÁN OBORU verze 2

STUDIJNÍ PLÁN OBORU verze 1

 

Důležité termíny AR 2016/2017

První setkání 30. 9. 2016
Zkouškové období ZS 9. 1. 2017 - 11. 2. 2017

Mezní termín pro získání zápočtů za ZS

???