StudentDiplomové a bakalářské práce

Témata, termíny, požadavky, diplomové semináře, podpora

Státní závěrečné zkoušky

Vše o státních závěrečných zkouškách (SZZ) a postupových zkouškách

Studentské praxe

Pro budoucí učitele: vše o pedagogické praxi

Test inform. gramotnosti - ITT

Požadavky, termíny, výukové materiály, výsledku testů

Podpora výuky

Výukové portály a další zdroje materiálů ke studiu

Dálkaři

Bakalářský studijní obor Informační technologie a e-learning (kombinovaná forma studia)

Uznávání předmětů

opatření vedoucího katedry

Chytrý papír KIN

Důležité termíny v aktuálním akademickém roce.