Věda a výzkum

Pracoviště katedry se věnuje výzkumu v oblasti aplikace informačních technologií ve vzdělávání a v oblasti didaktiky informatiky.Katedra informatiky a výzkum

V oblasti výzkumu se katedra zaměřuje na oblast informačních technologií ve vzdělávání, konkrétně na

 • tvorbu kurikula školní informatiky
 • rozvoj informatického myšlení ve výuce
 • e-bezpečnost na školách
 • výuka informatiky na 1. stupni ZŠ


Výzkum na pracovišti

Hlavní zaměření výzkumu na pracovišti se týká informačních technologií ve vzdělávání.

 • Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky (stránky výzkumného projektu GAJU)
 • Implementace základů informatiky (computer science) do školního kurikula ICT
 • Výuka základů programování a robotiky na 1. stupni ZŠ
 • Vývoj a ověřování informatických výukových prostředí a úloh pomocí informatické soutěže Bobřík informatiky
 • Aktivizační metody ve výuce programování
 • Aplikace kybernetických principů a postupů do vedení výuky
 • Elektronická bezpečnost zaměřená na učitele informatiky
 • Faktory ovlivňující tvorbu prezentací

Část výzkumu se týká aplikované informatiky

 • Kritéria hodnocení, validace, optimalizace, přístupnosti a použitelnosti webových stránek
 • Využití GIS nástrojů a dat pro správu, terénní mapování objektů a jevů v krajině.

Účast v projektech

  MSN 124100006 - Podíl na výzkumném záměru  „Odraz současného vývoje technických disciplín v přípravě učitelů matematiky", 1999 - 2004 (řešitel Pech, P.) - matematický výukový software a jeho nasazení do výuky ( Vaníček, J. ).

MSN 124100002 - Podíl na výzkumném záměru „Emoční determinanty učení a vyučování“, 1999 – 2004 (řešitelka Stuchlíková, I.) ( Vaníček, J. ).

  ESF CZ.04.1.03/3.1.15.1/0237 - Podíl na realizaci projektu  „Podíl učitele matematiky 2. stupně ZŠ na tvorbě školního vzdělávacího programu" 2005-2007 (řešitelka Stehlíková, N., PedF UK), který je součástí opatření MŠMT 3.1: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání ( Vaníček, J. ).  

  RP/116/2006 - "Multimediální technologie a přístrojové vybavení pro akreditované studijní programy" (řešitelka Binterová, H.). Projekt Global school, výuka matematiky a technologií vzdálených škol pomocí tzv. virtuálních tříd, využití e‑learningových přístupů a komunikace  ( Nýdl, V.,   Vaníček, J. )

  INTERGEO (2007-2010) - podíl na partnerství v evropském projekt v rámci eContentPlus (řešitel Kortenkamp, U.) - zpřístupnění digitálních výukových materiálů dynamické geometrie napříč Evropou (úložiště, evaluace, kompatibilita).

 GA ČR  406/08/0710 - " Rozvíjení matematické gramotnosti v základním vzdělávání" 2008 - 2010  (řešitelka Hošpesová, A.) - základní výzkum, podíl v oblasti užití počítače při výuce matematiky  ( Vaníček, J. ).

Virtualizační metody při ochraně a propagaci památek - podíl na projektu. 2008. Zadavatel MKČR, příjemce Krajinak, o.s.  ( Dolanský, T. )

1CE061P3 - Transnational ecological network in central Europe, příjemce Technische Universität Dresden. Spoluřešitel partnera projektu FŽP UJEP. 2009 - 2012 ( Dolanský, T. ) 

FRVŠ 247/2010 - " Inovace výuky didaktiky informatiky rozšířením o prvky robotiky ", vybudování pracoviště pro výuku práce s robotickými stavebnicemi pro budoucí učitele informatiky0( řešitel  Vaníček, J. )

 GA JU 089/2010/S - "Integrace elektronických prostředí pro počítačem podporovanou výuku matematiky" (řešitel Pech, P.) výzkum prostředí umožňujících výuku témat propojujících jednotlivé matematické disciplíny, vývoj výukových materiálů, 2010 - 2012. ( Vaníček, J. , Lombart, J. , Šimandl, V. )

 ESF  CZ.1.07/2.2.00/18.0005 -  partnerství projektu INDICT "Inovace doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání" (řešitel Hubálovský, Š., UHK), 2011 - 2013 ( Vaníček, J. Nýdl, V. )

 ESF  CZ.1.07/1.3.00/14.0051  - partnerství projektu " Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT " (řešitel Vrbík, V., ZČU). Metodická příprava a realizace výuky učitelů informatiky v kraji a studia ICT koordinátorů ( Pexa, P. , Jurásková, S. )

GA JU 017/2013/S - "Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií" (řešitel Pech, P.) - výzkum inovací výuky informatiky přístupem inquiry-based learning, 2013 - 2015  ( Vaníček, J. , Křížová, M. , Šimandl, V. )

TAaAS - partnerství mezinárodního výzkumného projektu "Testing Algorithmic and Application Skills project" (řešitel Csernoch, M., University Debrecen. 2014-2016 (Havelková, H., Vaníček, J.).

Tvorba učebnic

Tvorba učebnic informatiky pro školy pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, doplněná tvorbou metodických příruček k těmto učebnicím.

Tvorba elektronických vzdělávacích materiálů se zaměřením na výukové webové stránky.