O katedře

Charakteristika pracovištěKatedra informatiky je součástí Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Čím se zabýváme

 • naším hlavním posláním je připravovat učitele informatiky v magisterských programech a bakaláře studijních oborů  informačních technologií a e-learning
 • připravujeme odborníky v bakalářském neučitelském oboru Informační technologie a e-learning, a to i v kombinované formě
 • připravujeme pedagogické vědecké odborníky v doktorském studijním oboru Informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
 • připravujeme studenty učitelství 1. stupně ZŠ v oblati používání technologií ve výuce a didaktiky informačních technolgií pro tento stupeň studia. Jako rozšiřující studium nabízíme certifikátový program Informační technologie pro 1. stupeň ZŠ
 • připravujeme studenty učitelství mateřských škol v oblasti použití digitálních technologií
 • zabezpečujeme testování digitální gramotnosti a výuku informačních technologií pro všechny obory na Pedagogické fakultě 
 • realizujeme individuální čtyřsemestrové studium pro učitele k rozšíření aprobace o informatiku
 • provádíme kombinované čtyřsemestrové studium pro ICT koordinátory
 • připravujeme a realizujeme kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky a počítačem podporované výuky
 • organizujeme národní kolo soutěže "Bobřík informatiky" pro žáky ZŠ a SŠ

Katedra informatiky a výzkum

V oblasti výzkumu a vývoje se katedra zaměřuje na oblast informačních technologií ve vzdělávání

 • tvorba kurikula školní informatiky
 • tvorba učebnic informatiky
 • moderní web a webdesing
 • digitální bezpečnost
 • geografická informatika
 • počítačem podporovaná výuka matematiky
 • cloud learning
 • moderní metody programování