FAQ

neboli ČKDOdpovědna často kladených otázek

Prosím, chcete-li se podílet na skladbě otázek, prosím vložte svůj dotaz do formuláře.


 

Uznávání předmětů

Otázka: Předchozí studium na této katedře jsem nedokončil a nyní jsem byl přijat znovu na tentýž obor. Které předměty z těch, které jsem v minulém studiu ukončil, se mi uznávají?

Odpověď: Uznávají se Vám předměty, u kterých jste získal zápočet, a předměty, v nichž jste složil zkoušku s prospěchem lepším než dobrým. Předměty, u kterých jste u zkoušky dostal "trojku", Vám nebudou uznány. Budete je muset absolvovat v plné míře znovu.

Důležité je též vědět, že pověřenou osobou, která může uznat takové předměty, je vedoucí katedry.

 

Vedení počítačových kroužků

Otázka: Vedu v místě svého bydliště počítačový kroužek v Domě dětí a mládeže. Může se mi tato činnost nějak promítnout do studia?

Odpověď: Kromě toho, že získáte cenné zkušenosti v práci s dětmi, se vedení kroužků (nebo třeba dlouhodobější suplování na nějaké škole) zohledňuje u tzv. Asistentské praxe, kterou si můžete pro daný semestr zapsat jako C předmět a získat tak 1 kredit. Asistentskou praxi musí předem schválit metodik praxe Dr. Pexa.

Více o asistentské praxi pod odkazem Studentské praxe .


Předmět, který "končí"

Otázka: Dozvěděl jsem se, že některé mé předměty už nebude možné příští rok absolvovat. Jak mám dokončit studia?

Odpověď: Předmět, který jste studoval, můžete v rámci daného studijního programu vždy dokončit (druhý zápis apod.). Záleží pouze na formě. Je možné, že některé předměty nebudou hromadně a rozvrhovaně vyučovány, to ovšem neznamená, že si předmět nebudete moci splnit např. individuální formou. 

Ve Vašem konkrétním případě je vždy lépe konzultovat včas situaci s vedoucím katedry nebo tajemnicí katedry. Po zvážení situace navrhnou řešení (individuální forma, dodatečný zápis apod.), je ovšem třeba přijít včas.