Publikační činnost2001

 • Internet a jeho využití ve vyučování. Menerva, Biskupské gymnázium, 2001, s. 71-77, ISBN 80-238-7693-7
 • Tvorba WWW a WAP. Nakladatelství Kopp, České Budějovice, 2001, 216 stran, ISBN 80-7232-161-7

2006

 • Jazyky XHTML, DHTML, CSS a WML, Nakladatelství Kopp, České Budějovice, 2006, 208 stran, ISBN 80-7232-286-9
 • WiFi v praxi, Kolokvium 2005-2006, Sborník příspěvků z vědeckého semináře o výpočetní technice v akademickém roce 2005/2006, Jihočeská Univerzita, České Budějovice, 2006, str. 35-42, ISBN 80-7040-923-1 (spoluautor: Jiří Velíšek, STARNET s. r. o.)
 • Zobrazení ikony v adresovém řádku prohlížeče, Portál Voxcafe, www.voxcafe.cz, 2006, ISSN 1802-2804
  Dostupné na http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/zobrazeni-ikony-v-adresovem-radku-prohlizece.html

2007

2008

2009

2010

2011

 • Kritéria hodnocení elektronických vzdělávacích materiálů zobrazovaných webovými prohlížeči (Evaluation criteria of electronic education materials displayed by web browsers). Journal of Technology and Information Education. 2011, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 3, Číslo 2, 5 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2012

 • Kritéria hodnocení elektronických forem vzdělávacích materiálů se zvláštním zřetelem na modernizační trendy ve výuce (Evaluation criteria of electronic education materials in view of modernizing trends in teaching). Disertační práce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 2012.

2013

 • Technologie HTML5 ve výuce na katedře informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (HTML5 in education at the department of computer science of the Faculty of Education at the University of South Bohemia, České Budějovice, CZ). Journal of Technology and Information Education. 2013, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 5, Číslo 3, 6 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2016

 • Digitální genealogie a badatelsky orientovaná výuka informatiky na základní škole (Digital genealogy and inquiry-based education ICT at the primary school). Journal of Technology and Information Education. 2016, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 8, Číslo 1, 12 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/