PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.Petr Pexa

Základní informace

Kancelář č. 503 (budova Jeronýmova 10, 4. patro - půdní vestavba)
Konzultační hodiny
Osobní web: www.petrpexa.cz, m.petrpexa.cz

Kontakty

E-mail: pexa[at]pf.jcu.cz
Telefon (kancelář): +420 387 773 075
Další kontakty (studenty prosím preferovat e-mail)


Profesní zaměření

 • Tvorba www stránek (více informací)
 • Elektronické publikování a typografie
 • Tvorba e-learningových kurzů
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Informační, komunikační a multimediální technologie ve vzdělávání

Další funkce a aktivity

 • Metodik odborných a pedagogických praxí katedry informatiky PF JU (více informací)
 • Metodik ICT kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání a DVPP na PF JU (více informací)
 • Senátor Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
 • Akademický koordinátor studentského hodnocení výuky (SHV) na PF JU
 • Administrátor e-learningových kurzů v Moodle PF JU
 • Metodik studia ICT koordinátor (více informací)
 • Koordinátor ICT kurzů pro Univerzitu 3. věku na PF JU
 • Koordinátor OP VVV projektu "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" za oblast ICT

Výuková činnost - aktuální přehled předmětů

 • KIN/PATA (KIN/PATE *) - Publikování a typografie
 • KIN/WWW1A (KIN/WWW1E *) - Správa a navrhování edukačního webu I
 • KIN/WWW2A (KIN/WWW2E *) - Správa a navrhování edukačního webu II
 • KIN/ZWW - Základy tvorby www stránek pro neinformatiky
 • KIN/WWWD * - Tvorba www stránek pro obory F-TchV-n-k a ZVT-k
 • KIN/UTWS * - Tvorba www stránek pro obor UOP-k
 • KIN/TEMA, TEM1A (KIN/TEM1E *) - Tvorba e-learningových materiálů
 • KIN/PVMA (KIN/PVME *) - Principy a využití multimédií   
 • KIN/GRA (KIN/UGRA *) - Prezentační grafika a multimédia (UGRA pro obor UOP-k)
 • KIN/UVTU - Užitá výpočetní technika pro obor UOP-k
 • KIN/UPIT - Informační technologie pro obor UOP-k 
 • KIN/TVVZ, TVZZN, TVDP, TVZD, UTVZ - Technologie ve vzdělávání (UTVZ pro obor UOP-k)
 • KIN/PPVP - Počítačem podporovaná výuka pro 1. stupeň ZŠ (vyučováno současně s KIN/TVDP)
 • KIN/TAB - Práce s interaktivní tabulí
 • KIN/APXA - Asistentská praxe pro neučitelské studium ITE
 • KIN/SPPA - Souvislá praxe pro neučitelské studium ITE
 • KIN/NPPZ - Průběžná pedagogická praxe na ZŠ
 • KIN/NSPZ - Souvislá pedagogická praxe na ZŠ
 • KIN/ASPZ1 - Asistentská praxe na ZŠ I
 • KIN/ASPZ2 - Asistentská praxe na ZŠ II
 • KIN/ASPX - Asistentská pedagogická praxe
 • KIN/APNA - Asistentská praxe pro 1. stupeň ZŠ-ICT
 • KIN/TPS - Terénní pedagogická praxe

  * pro kombinované (dálkové) studium


Odborná a vědecká činnost

 • Tvorba publikací, příruček a on-line materiálů z oblasti tvorby webových stránek
 • Kritéria hodnocení, validace, optimalizace, přístupnosti a použitelnosti výukových webových stránek
 • Testování podpory nových technologií pro tvorbu www stránek aktuálními verzemi webových prohlížečů
 • Tvorba elektronických vzdělávacích materiálů se zaměřením na výukové webové stránky
 • Využití moderních multimediálních a mobilních technologií ve vzdělávání
 • Více informací na www.petrpexa.cz/

Publikační činnost

Výukové materiály a doporučená studijní literatura

Témata diplomových a bakalářských prací