Startuje projekt PRIM
Vítáme partnery projektu!
-------------------------------------Strategický projekt vypsaný MŠMT má za cíl připravit půdu pro změnu zaměření školního informatického vzdělávání pro všechny stupně škol směrem k výuce algoritmizace, informatického myšlení, s odklonem od uživatelského přístupu k počítači.

Náplň projektu zahrnuje mj.

 

  • tvorbu školního kurikula a vzdělávacích materiálů,
  • přípravu masívního školení učitelů 
  • změnu v přípravě učitelů na fakultách

 

Projekt je tříletý, od října 2017 do září 2020.

Partnery projektu jsou všechny pedagogické fakulty v ČR a Národní ústav pro vzdělávání.

Projekt je hrazen z OP VVV, příjemcem je Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.


Vítáme partnery a přejeme si především klid na práci.

Nechceme nechat učitele na pospas a nechceme, aby nám svět utekl.

www.imysleni.cz