Portfolio praxí k Mgr. státnicím

a Směrnice vedoucího KIN ke všem typům SZZ platná od ak. roku 2017/2018!Portfolio praxí ke státním závěrečným zkouškám

Od ak. roku 2017/2018 předkládá student navazujícího magisterského studia ke státním závěrečným zkouškám v tištěné podobě portfolio z příprav ze své průběžné a souvislé pedagogické praxe z informatiky.

Portfolio musí obsahovat (výběr ze Směrnice vedoucího katedry informatiky č. 1/2017 ke státním závěrečným zkouškám):

  • Úvodní stranu.
  • Přehled materiálů, zahrnutých v portfoliu.
  • Přehled absolvované praxe (počty hodin, škola, témata odučených hodin).
  • Portfolio může obsahovat přehled mimoškolní pedagogické činnosti, seznam či doklady o absolvování kurzů, workshopů, popularizačních akcí, týkajících se vzdělávání obecně a výuky informatiky. Může zahrnovat další materiály, které dokládají studentovu aktivní činnost v této oblasti.
  • Portfolio může být použito ke konkretizaci otázky z didaktiky informatiky nebo k dotazu ze strany komise při zkoušení.

Kompletní Směrnice vedoucího katedry informatiky č. 1/2017 ke státním závěrečným zkouškám.