Průběžné praxe ve st. roce 2017/2018

Termíny KIN/NPPZ a KIN/APXAPrůběžná pedagogická a asistentská praxe na KIN ve stud. roce 2017/2018

 • Průběžnou pedagogickou praxi (KIN/NPPZ) konají studenti navazujícího studia ITu v zimním nebo letním semestru 1. ročníku 2 hodiny týdně (rozpis níže).
 • Podmiňujícím předmětem průběžné praxe KIN/NPPZ je KIN/DIV1A (Didaktika informatiky I).
 • Asistentskou odbornou praxi (KIN/APXA) konají studenti bakalářského neučitelského oboru ITE v zimním semestru 2. ročníku (10 hodin/semestr, rozpis níže).
 • Stanovené termíny zápisu všech praxí a rozdělení do skupin je nutné dodržet, praxe budou takto pro studenty rozvrhovány. V jiných semestrech již nemůže být zajištěna možnost absolvování těchto praxí z kapacitních důvodů v jednotlivých skupinách či možné kolize s rozvrhem jiných předmětů.
 • Souvislé praxe KIN/NSPZ a KIN/SPPA si v posledním ročníku studenti organizují sami, více na stránkách praxí.
 • Podmiňujícím předmětem souvislé pedagogické praxe KIN/NSPZ je průběžná praxe KIN/NPPZ.

 

Aktuální rozpis průběžné pedagogické a asistentské praxe, stanovené termíny zápisu:


Zimní semestr

 • KIN/NPPZ - 1. ročník navazujícího studia ITu: praxe se z důvodu malého počtu studentů navazujícího studia vyjímečně v zimním semestru nekoná, bude probíhat pouze v letním semestru.
 • KIN/APXA - 2. ročník neučitelský bakalářský obor ITE (2 skupiny): ZŠ Dukelská 11, ČB, úterý 8:00-9:40, odborný učitel Mgr. Tomáš Polák (tomas.polak@zsdukelska.cz), metodik PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Letní semestr

 • KIN/NPPZ - 1. ročník navazujícího studia ITu: ZŠ Nerudova 9 (budova Čéčova), ČB, čtvrtek 13:40-15:00, odborný učitel Mgr. Radovan Mikeš (radovan.mikes@zsnerudova.cz), metodik PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
  • Úvodní náslechová hodina se uskuteční v 1. týdnu letního semestru, sraz ve čtvrtek 15. 2. 2018 ve 13:30 před budovou ZŠ Nerudova v Čéčově ulici.

Další informace získáte na stránkách praxí KIN nebo u metodika praxí na katedře informatiky PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.