Studium ICT koordinátor a krátkodobé specializované ICT kurzy v rámci CŽV

Aktuální informace a rozvrh studia. 

Studium ICT koordinátor (metodik ICT)

 

Studium ICT koordinátor vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, jedná se o studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Je určeno učitelům, kteří chtějí na své škole vykonávat funkci koordinátora/metodika informačních a komunikačních technologií. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále „ICT") ve vzdělávacím procesu. Studium je v souladu s vyhláškou č. 317/2004 Sb. § 9 a) Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

 • Akreditace MŠMT č. j. 758/2017-1-96.
 • Přijímací zkouška se nekoná.
 • Délka studia: 3 semestry.
 • Cena pro zájemce o studium: 21 000,- Kč za celé studium (7 000,- za 1 semestr).
 • Absolventi získávají osvědčení.
 • Více informací k programu, průběhu a organizaci studia u odborného garanta PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.


Přijímací řízení

 • Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku.
  Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, přiloží k ní případné požadované dokumenty a doručí na adresu:
  Jihočeská univerzita
  Pedagogická fakulta - Oddělení CŽV
  Mgr. Renata Jandová
  Jeronýmova 10
  371 15 České Budějovice
  (nebo přímo na podatelnu fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109).
 • Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu a doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (přilepit na první stranu, potřebné kódy a symboly jsou na www.pf.jcu.cz).
 • Více informací k přijímacímu řízení na Centru CŽV.

 

Rozvrh 1. semestru studia

 • 20.10. 9:00 Počítačové sítě ve školách, J242, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 20.10. 13:00 Moderní metody tvorby počítačové prezentace, J242, Mgr. Miroslav Kotlas
 • 3.11. 9:00 Informační systém školy, J242, Ing. Jan Jára, Ph.D.
 • 3.11. 13:00 Tvorba ICT plánu školy, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 24.11. 13:00 Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů, J243, Ing. Jan Jára, Ph.D.

Závěrečné 2hodinové semináře:

 • 19.1.2018 10:30 Počítačové sítě ve školách, J242, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 19.1.2018 13:00 Moderní metody tvorby počítačové prezentace, J242, Mgr. Miroslav Kotlas
 • 19.1.2018 15:00 Tvorba ICT plánu školy, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 2.2.2018 13:00 Informační systém školy, J242, Ing. Jan Jára, Ph.D.
 • 2.2.2018 15:00 Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů, J242, Ing. Jan Jára, Ph.D.
 • Do termínu závěrečných seminářů studenti vypracují zadané úkoly z jednotlivých kurzů.

Rozvrh 2. semestru studia

 • 16.2.2018 9:00 Multimédia ve vzdělávání, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 16.2.2018 13:00 Příprava žákovských projektů (+ instrukce k závěrečné práci), J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 2.3.2018 9:00 Autorské právo, bezpečnost na internetu, J242, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 2.3.2018 13:00 Užití ICT ve speciální pedagogice, J242, PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
 • 16.3.2018 9:00 Důležité anglické termíny a pojmy v ICT, J242, Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
 • 16.3.2018 13:00 Výukové aplikace pro interaktivní tabule a jejich evaluace, J136, Mgr. Michala Kotlasová
 • Závěrečné 2hodinové semináře se budou konat koncem května 2018.
 • Do termínu závěrečných seminářů studenti vypracují zadané úkoly z jednotlivých kurzů.

Rozvrh 3. semestru studia, obhajoby závěrečných prací

 • ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie, Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
 • Webová prezentace školy, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • E-learningové systémy, metodologie tvorby on-line kurzů, PhDr. Milan Novák, Ph.D.
 • Počítač a volný čas dětí a mládeže, Mgr. Radovan Mikeš
 • Úvodní semináře se budou konat v červnu 2018.
 • Závěrečné 2hodinové semináře se budou konat v září 2018.
 • Do termínu závěrečných seminářů studenti vypracují zadané úkoly z jednotlivých kurzů.
 • Obhajoby závěrečných prací proběhnou v lednu/únoru 2019.

 

Podrobnější informace o studiu:

 • Kombinované třísemestrové studium. Cílovou skupinou jsou metodici škol v oblasti informačních a komunikačních technologií. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. A) zákona č. 563/2004 Sb.
 • Studium zahrnuje 250 hodin, z nichž bude 100 hodin přímé výuky (úvodní a závěrečný seminář každého dílčího kurzu) a 150 hodin bude probíhat distanční formou tzv. blended learningu s využitím e-learningových kurzů v Moodle PF JU. Během nepřímé výuky bude kontakt s lektorem zajištěn elektronicky prostřednictvím vzdělávacího portálu Moodle PF JU nebo formou osobních či e-mailových konzultací.
  • Umístění elektronických kurzů studia ICT koordinátor v Moodle PF JU.
 • 20. října 2017 jsme zahájili další turnus studia.
 • Studium probíhá nepravidelně vždy v pátek od 9:00 do cca 16:30 hod. s přestávkou na oběd (viz rozvrh seminářů výše) na učebnách č. 136, 242, 243 a 532 v budově PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru).
 • Průběžné hodnocení: zápočet za splněné úkoly z každého dílčího kurzu (seznam kurzů níže).
 • Ukončení studia: obhajoba závěrečné práce, zaměřené na projektovou výuku (podrobné informace k závěrečné práci budou poskytnuty v průběhu výuky kurzu Příprava žákovských projektů ve 2. semestru studia).
 • Po úspěšné obhajobě závěrečné práce získávají absolventi osvědčení.
 • Více informací k programu, průběhu a organizaci studia u odborného garanta PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.

 

Program studia ICT koordinátor zahrnuje aktuálně následující kurzy:


Kurzy zaměřené na kompetence k výuce:

 • Moderní metody tvorby počítačové prezentace
 • Výukové aplikace pro interaktivní tabule a jejich evaluace
 • Důležité anglické termíny a pojmy v ICT
 • Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů
 • Multimédia ve vzdělávání

Kurzy zaměřené na kompetence k řízení:

 • Příprava žákovských projektů
 • Užití ICT ve speciální pedagogice
 • Tvorba ICT plánu školy
 • Počítač ve volném čase dětí a mládeže
 • ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

Kurzy zaměřené na kompetence ke správě ICT:

 • Počítačové sítě ve školách
 • Webová prezentace školy
 • Informační systém školy
 • E-learningové výukové systémy, metodologie tvorby on-line kurzů
 • Autorské právo, bezpečnost na Internetu, netiketa

 

Krátkodobé ICT kurzy

Nabízíme i krátkodobé 25 hodinové specializované ICT kurzy s blokovou prezenční výukou (5-10 hodin podle typu kurzu) a e-learningovou podporou (15-20 hodin podle typu kurzu) v systému Moodle.

 • Akreditace MŠMT č. j. 758/2017-1-96
 • Cena: 1700,- Kč / 1 kurz
 • Přihlášky je možné zasílat průběžně celý rok, kurz bude otevřen při minim. počtu 6 přihlášek
 • Absolventi všech kurzů získávají odborný certifikát (ukázka certifikátu).
 • Kurzy probíhají odpoledne od cca 13:00 od pondělí do čtvrtka nebo v pátek mezi 9:00-14:00
 • Učebna č. 242 v 1. patře budovy PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru)
 • Pokud budou zájemci z jedné školy (či škol v určitém městě či obci), lektor přijede za účastníky!
 • Více informací u PaedDr. Petra Pexy, Ph.D. nebo na Centru CŽV.

Pokud se chcete ke studiu jednotlivých krátkodobých kurzů přihlásit, kontaktujte Centrum CŽV. V přihlášce uveďte titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu zaměstnavatele (školy) a platný e-mail. O přesném termínu a místě konání kurzu budete včas informováni e-mailem v závislosti na počtu závazných přihlášek.

Seznam krátkodobých (volitelných ve studiu ICT koordinátor) kurzů:

 • Práce s interaktivní tabulí
 • Informatika na 1. stupni ZŠ
 • Tvorba www stránek pro začátečníky
 • Tvorba www stránek pro pokročilé (HTML5 a CSS3)
 • Tvorba webových aplikací v PHP
 • Úvod do programování v JavaScriptu
 • Technické zpracování digitální fotografie pro učitele
 • Technické zpracování digitálního videa pro učitele
 • Multimedia ve vzdělávání (zvuk, video)
 • Multimedia pro práci s postiženými
 • Bezpečnost na internetu, autorské právo, netiketa
 • Robotické stavebnice ve výuce
 • Tvořivá informatika s využitím Scratch
 • Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle
 • Zpracování textových a grafických informací
 • Zpracování dat tabulkovým procesorem
 • Moderní metody tvorby počítačové prezentace v Prezi
 • Příprava na veřejné vystoupení - rétorika
 • Počítačem podporovaná výuka
 • 3D modelování a 3D tisk
 • Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů
 • Týmová spolupráce v elektronických dokumentech
 • Tvorba a editace notového záznamu na PC
 • Hrajeme si s TCP/IP (webkamery, inteligentní dům a domácnost)
 • Administrace počítačů s operačním systémem MS Windows
 • Administrace počítačů s operačním systémem Linux
 • Programování v jazyce Java s BlueJ