Katedra informatiky Pedagogické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

DVUI

 


 

Aktuálně pro učitele z praxe (studia a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání):

Čím se zabýváme

  • připravujeme učitele informatiky ZŠ v magisterských programech v kombinacích s matematikou, fyzikou, technickou výchovou a dalšími předměty.
  • připravujeme IT odborníky v bakalářském neučitelském oboru Informační technologie a e-learning
  • připravujeme pedagogické odborníky v doktorském studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  • připravujeme studenty učitelství 1. stupně pro výuku předmětu informační technologie
  • zabezpečujeme výuku informačních technologií pro všechny obory na Pedagogické fakultě JU
  • realizujeme studium CŽV pro učitele z praxe - informatika jako další aprobace nebo informatika pro výuku na SŠ 
  • pravidelně organizujeme jednodenní tematické kurzy Dalšího vzdělávání učitelů informatiky
  • organizujeme celostátní soutěž "Bobřík informatiky" pro žáky ZŠ a SŠ
  • organizujeme kombinované třísemestrové studium pro metodiky ICT (ICT koordinátory škol)
  • nabízíme krátkodobé 25hodinové specializované kurzy výpočetní techniky    

Aktuality