Katedra informatiky Pedagogické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Naši studenti na konferenci Digikoalice

Stánek naší katedry na konferenci Digikoalice

DigikoalicePedagogická fakulta JU podporuje Digikoalici.

Digikoalice je uskupení zástupců státních institucí, IT firem atd., které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR.

 

22. 11. 2017 jsme se zúčastnili konference Digitální Česko: 4.0 na jedničku, která se konala v Praze v ústředí Microsoftu. Naši studenti předváděli, jak chcem učit malé děti programovat pomocí robotických hraček, a nabízeli vědomostní test informatických úlloh ze soutěže Bobřík informatiky. Studenti diskutovali s náměstkem ministra školství, s experty na technologie a na pedagogiku.
.
Na konferenci jsme představili projekt PRIM pro podporu rozvíjení informatického myšlení žáků, který odstartoval v říjnu.

 


 

Aktuálně pro učitele z praxe (studia a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání):

Čím se zabýváme

  • připravujeme učitele informatiky ZŠ v magisterských programech v kombinacích s matematikou, fyzikou, technickou výchovou a dalšími předměty.
  • připravujeme IT odborníky v bakalářském neučitelském oboru Informační technologie a e-learning
  • připravujeme pedagogické odborníky v doktorském studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  • připravujeme studenty učitelství 1. stupně pro výuku předmětu informační technologie
  • zabezpečujeme výuku informačních technologií pro všechny obory na Pedagogické fakultě JU
  • realizujeme studium CŽV pro učitele z praxe - informatika jako další aprobace nebo informatika pro výuku na SŠ 
  • pravidelně organizujeme jednodenní tematické kurzy Dalšího vzdělávání učitelů informatiky
  • organizujeme celostátní soutěž "Bobřík informatiky" pro žáky ZŠ a SŠ
  • organizujeme kombinované třísemestrové studium pro metodiky ICT (ICT koordinátory škol)
  • nabízíme krátkodobé 25hodinové specializované kurzy výpočetní techniky    

Aktuality